Nederlands English

ReflectoR™
is een concept van:

Conlibrio

© ReflectoR™. 2018

Dit zijn veel gestelde vragen.

 • Wat doe ik als ik wel feedback gekregen heb maar geen duidelijke tips ter verbetering?

  Met de ReflectoR™ kun je de database van tips, tricks en support raadplegen. Klik hiervoor op de knop “IK HEB FEEDBACK! WAT NU?”

 • Ik heb feedback gekregen waar ik nogal van geschrokken ben, wat nu?

  Gelukkig heb je nu mogelijk een meer realistisch beeld van jezelf. Daarmee kun je nu aan de slag. Daarvoor is het belangrijk dat de de kracht en dilemma's van feedback begrijpt. Kijk voor meer hulp in de rubriek “IK HEB FEEDBACK! WAT NU?”

 • Wat zijn goede vragen?

  De ReflectoR™ is gericht op simpelheid en directheid. Daardoor zijn gesloten vragen meestal het best. Hou je vragen kort, vragen met niet meer dan ZES WOORDEN zijn vaak het meest effectief. Je kunt ook eens kijken in de rubriek “GOEDE VRAAG!” daar vind je aanwijzingen en voorbeelden.

 • Hoe kan ik het adresboek koppelen aan Outlook of Lotus Notes?

  Dat is op dit moment nog niet mogelijk. Wel houdt de ReflectoR™ de personen die je al eens ingevoerd hebt vast in het adresboek. Je bent daarbij niet gebonden aan mensen uit je bedrijf maar je kunt ook mensen uit je persoonlijke sfeer toevoegen. Zo bouw je zelf een eigen, uniek adresboek op.

 • Kan ik ook vragen om niet anonieme feedback?

  Ja, dat kan. De ReflectoR™ gaat zelfs standaard uit van openheid. De respondent kan na het beantwoorden van de vragen wel zelf beslissen hierop wel of niet in te gaan.

 • Waarom kan ik geen groep maken die kleiner is dan 5 personen?

  Soms heeft niet iedereen de mogelijkheid of de tijd om je feedback te geven. Om toch een zinvol resultaat te krijgen is dan minimaal een groep van 5 nodig.

 • Is het aantal mensen dat ik om feedback kan vragen gelimiteerd?

  In principe is er geen limiet. Wel is de ReflectoR™ ontworpen als een simpel, gemakkelijk te gebruiken systeem gericht op directe, actiegerichte feedback. Daarom is het belangrijk mensen te vragen die je direct hebben kunnen waarnemen. Om te focussen adviseren we je ook om per ontwikkeldoel niet meer dan 15 mensen uit te nodigen.

 • Wie kan ik het best om feedback vragen?

  Je krijgt het beste resultaat als je feedback vraagt aan mensen die kortgeleden en direct hebben kunnen waarnemen wat je gedaan hebt en hoe. Kijk daarbij niet zozeer naar rang of stand maar vooral naar wie er een scherp beeld hebben van je presteren.

 • Ik krijg het bericht dat ik wordt uitgenodigd in het Expert Panel. Wat houdt dat in en moet ik daar nog toestemming van mijn chef voor hebben?

  Gefeliciteerd! Je vaardigheid op dit gebied wordt dus door anderen merkbaar gewaardeerd. De Expert rol houdt in dat je deel wordt van het Expert netwerk en dat mensen met vragen op jouw gebied je kunnen benaderen voor hulp. Of je hier toestemming voor nodig hebt hangt af van wat in jouw bedrijf gebruikelijk is.

 • Ik krijg het bericht dat ik wordt uitgenodigd in de Expert Panel. Ik heb daar helemaal geen tijd voor. Wat nu?

  Gefeliciteerd! Je vaardigheid op dit gebied wordt dus door anderen merkbaar gewaardeerd. Als je hier liever niet aan meewerkt, kun je gewoon de uitnodiging weigeren met de knop “Nee, bedankt. Liever niet”. Dan krijg je nog wel een vraag of je een reden wilt opgeven. Die is voor statistisch gebruik en blijft anoniem. Ook wordt nog gevraagd of je op een later moment misschien wel beschikbaar wilt zijn.

Stel een vraag aan Conlibrio Experts:

Hoe werkt de ReflectoR™?

De ReflectoR™ geeft het beste resultaat als je goede vragen formuleert. Er zijn in dit verband drie belangrijke soorten vragen:

 • De open vraag. Die vragen zijn vaak gesteld als Wie, Wanneer, Waarom, Hoe, Waarmee, Hoeveel enzovoort. Een open vraag laat veel ruimte voor een breed antwoord dat meestal ook inhoudelijk ruim en diep is.
 • De keuzevraag. Die geeft richting aan een dialoog. Voorbeeld; “bedoel je dit of dat?” Na een keuzevraag volgt meestal een volgende vraag die dan meer inhoudelijk van aard is.
 • De gesloten vraag. Dit soort vragen zijn bedoeld om heel specifiek een stelling te testen en laten in feite alleen de antwoorden Ja of Nee toe. Voorbeeld; “Vind u ook dat de Euro moet worden afgeschaft?”. Hierop kan gemakkelijk een duidelijk antwoord worden gegeven.

De ReflectoR™ werkt voornamelijk als een enquête waarbij de respondenten worden gevraagd hun mening te geven op een schaal van de volgende vijf vooraf vastgestelde antwoorden.

 1. Nog veel ruimte voor verbetering.
 2. Nog voldoende ruimte voor verbetering.
 3. Op het gewenste niveau, er zijn nog een paar verbeterpunten.
 4. Bovengemiddeld, kan anderen helpen zich te verbeteren.
 5. Excellent, een voorbeeld voor anderen.

Deze antwoorden passen het best bij zeer specifieke, gerichte vragen. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van goede vragen. Als je zelf vragen bedenkt, controleer dan of die vraag met bovenstaande vijf antwoorden kan worden beantwoord. Denk er ook aan beknopt te zijn en zorg ervoor in een vraag slechts één vraag te stellen.

 • Neem ik beslissingen zorgvuldig?
 • Neem ik alle beschikbare informatie mee?
 • Ben ik empatisch in mijn benadering?

Neem deze aanwijzingen in gedachten en vraag dan gewoon wat je weten wilt.

Voorbeeldvragen bij bepaalde leerdoelen

 1. Voorbeeld I

  Ontwikkeldoel: Je wilt je presentatievaardigheden verbeteren.

  Na een presentatie wil je een paar van de mensen die aanwezig waren om feedback vragen.

  De ReflectoR™ geeft je al een lijst met voorbeelden van ontwikkeldoelen met daarbij passende vragen, daaruit kies je bijvoorbeeld:

  Presenteren

  1. Was de boodschap duidelijk?
  2. Gebruikte ik goede voorbeelden?
  3. Sprak ik duidelijk?
  4. Was de presentatie inspirerend?
  5. Heb je de informatie gekregen die je verwachtte?

  Dit ontwikkeldoel en de vragen kun je helemaal of gedeeltelijk overnemen en je kunt ook vragen toevoegen. Zo kun je het helemaal aanpassen aan jouw wensen.

 2. Voorbeeld II

  Ontwikkeldoel: Je wilt je luistervaardigheden verbeteren.

  Na een serie functioneringsgesprekken met medewerkers wil je een aantal van hen om feedback vragen.

  De ReflectoR™ geeft je al een lijst met voorbeelden van ontwikkeldoelen met daarbij passende vragen, daaruit kies je bijvoorbeeld:

  Presenteren

  1. Luister ik aandachtig?
  2. Vat ik goed samen?
  3. Vraag ik voldoende door?
  4. Ben ik geduldig genoeg?
  5. Heb ik aandacht voor wat tussen de regels door gezegd wordt?

  Dit ontwikkeldoel en de vragen kun je vervolgens helemaal of gedeeltelijk overnemen en je kunt ook vragen toevoegen. Zo kun je het helemaal aanpassen naar jouw wensen.

 3. Voorbeeld III

  Ontwikkeldoel: Je wilt je vaardigheid om gezamenlijk duidelijke doelen te stellen verbeteren.

  Na een teambijeenkomst met je medewerkers wil je antwoord op een paar specifieke vragen.

  De ReflectoR™ geeft je al een lijst met voorbeelden van ontwikkeldoelen met daarbij passende vragen, daaruit kies je bijvoorbeeld:

  Richting geven en aansturen van anderen

  1. Ben ik duidelijk over wat ik verwacht?
  2. Maak ik de zin en de richting voldoende duidelijk?
  3. Besteed ik voldoende aandacht aan afstemmen?
  4. Zorg ik voor duidelijke afspraken?
  5. Maak ik voldoende duidelijk wat wel en niet acceptabel is?

  Dit ontwikkeldoel en de vragen kun je vervolgens helemaal of gedeeltelijk overnemen en je kunt ook vragen toevoegen. Zo kun je het helemaal aanpassen naar jouw wensen.

 4. Voorbeeld IV

  Ontwikkeldoel: Je wilt je persoonlijke contact met je medeteamleden verbeteren.

  Na een aantal weken nieuw gedrag te hebben geoefend wil je een aantal collega’s om feedback vragen.

  De ReflectoR™ geeft je al een lijst met voorbeelden van ontwikkeldoelen met daarbij passende vragen, daaruit kies je bijvoorbeeld:

  Ondersteunen van anderen

  1. Sta ik voldoende klaar om te helpen waar dat nodig is?
  2. Heb ik voldoende aandacht voor de behoeften van anderen?
  3. Past de hulp die ik aanbied bij de vraag?
  4. Ben ik empatisch in mijn benadering?
  5. Laat ik tijdig los als mijn hulp niet meer nodig is?

  Dit ontwikkeldoel en de vragen kun je vervolgens helemaal of gedeeltelijk overnemen en je kunt ook vragen toevoegen. Zo kun je het helemaal aanpassen naar jouw wensen.

 5. Voorbeeld V

  Ontwikkeldoel: Je wilt je duidelijker als leider manifesteren.

  Na een aantal weken nieuw gedrag te hebben geoefend wil je een aantal collega’s en medewerkers om feedback vragen.

  De ReflectoR™ geeft je al een lijst met voorbeelden van ontwikkeldoelen met daarbij passende vragen, daaruit kies je bijvoorbeeld:

  Managen van teams

  1. Communiceer ik de teamdoelen duidelijk genoeg?
  2. Heb ik voldoende oog voor het belang en de valkuilen van diversiteit?
  3. Bewaak ik de teamwaarden voldoende?
  4. Zorg ik ervoor dat het werk gelijkwaardig wordt verdeeld?
  5. Zorg ik voor een goede balans tussen het teambelang en individuele belangen?

  Dit ontwikkeldoel en de vragen kun je helemaal of gedeeltelijk overnemen of aanpassen en je kunt ook vragen toevoegen. Zo kun je het helemaal aanpassen naar jouw wensen.

De Engelsen hebben ooit een mooie term bedacht:

Be careful what you wish for, because it may come true...

Je hebt om feedback gevraagd en voilà, daar is het dan… Hoe het er ook uitziet, je weet nu iets meer over hoe anderen jou ervaren. Bij de eerste keer is dat misschien nog een beetje onwennig.Zeker als de uitkomst wat minder positief uitpakt dan je verwachtte, kan het zijn dat het je niet meteen blij maakt. Daarom hier wat informatie over de kracht en dilemma's van feedback, hoe je het kan gebruiken en waar je hulp kan vinden.

De kracht van feedback

Het meest voor de hand liggende nut van feedback is dat het kan helpen bij het bepalen of er wordt voldaan aan een gewenste norm. Bij technische dingen zoals een kamerthermostaat is dat al meteen heel duidelijk. Je wilt graag dat de verwarming de temperatuur op 21’houdt. De thermostaat meet de werkelijke temperatuur en geeft bij afwijking van de norm (21’) een seintje aan de ketel dat er iets moet worden gedaan.

Feedback op gedrag of vaardigheid is eigenlijk niet veel anders. Er is een bepaalde norm waaraan je wilt voldoen (vergaderingen worden hier efficiënt en effectief geleid) en de mensen in de omgeving dienen als “thermostaat”. Zij nemen waar of jij voldoet aan de norm of er op een of andere manier van afwijkt. Als ze je feedback geven doen ze eigenlijk niet anders dan hun waarneming aan jou doorgeven met de bedoeling je te helpen. Om te kunnen leren is feedback immers onmisbaar.

Daar sta je dan. Je hebt mensen in je omgeving gevraagd om je te beoordelen op een aantal specifieke dingen en zij hebben de moeite genomen dat te doen.De bedoeling is natuurlijk om te zien of je voldoet aan de “norm”. De door jouzelf gekozen groep heeft je vragen beantwoord en je hebt waarschijnlijk tips gekregen over hoe en op welk vlak je kunt verbeteren. Daar kun je nu dus mee aan de slag. Verder in deze tekst volgen aanwijzingen om je daarbij te helpen. Maar nu eerst iets over de dilemma’s van feedback.

De dilemma's van omgevingsfeedback

Tussen omgevingsfeedback tussen mensen en de technische feedback van de kamerthermostaat is een belangrijk verschil. Bij de thermostaat is de norm helder en duidelijk. 21’ is geen 20,5’, 19’ of 22’. Maar bij dingen die met gedrag, vaardigheden of competenties te maken hebben is de norm vaak minder scherp en kan zelfs per persoon verschillen.De veeleisende perfectionist is immers vaak strenger dan de empatische helper. Dus zal omgevingsfeedback vaak afhangen van de norm die door degene die feedback geeft wordt aangehouden. We hebben allemaal zo onze eigen filters, eisen en wensen. Die klinken ook door in de feedback die je gekregen hebt. Daarbij komt nog dat niet iedereen jou in dezelfde omstandigheden meemaakt. Ook dat kleurt feedback.

Hoe dan ook, de taak om de feedback te verwerken ligt bij jou. Je zult zelf moeten bepalen wat je ermee doet. Zie daarbij de feedback als een cadeau waaraan mensen tijd en aandacht hebben besteed. Een cadeau dat je mag uitpakken als en wanneer je wilt. Soms kan het verhelderend zijn om een direct gesprek aan te gaan met een of meer feedbackgevers. In een dergelijk gesprek kun je dan meer achtergrondinformatie krijgen en ook doorvragen. Maar soms is een gesprek is niet mogelijk of je wilt het zelf liever niet. Dan ben je aangewezen op de informatie die je nu hebt. Laten we eens zien hoe je dat kan aanpakken.

Omgevingsfeedback gebruiken bij zelfontwikkeling

Als je besloten hebt om de feedback ter harte te nemen, dan ga je het cadeau uitpakken en er iets mee doen. Wat je gaat doen zal afhangen van de informatie die je hebt. Eerst zal je moeten besluiten welk deel van de feedback je wilt gaan benutten. Heb je dat in beeld dan is er een wereld aan ondersteuning voor je beschikbaar om je bij je ontwikkeling te helpen.

De simpelste manier om direct aan de slag te gaan is door te kijken naar de tips die je gekregen hebt, daarmee in de praktijk te gaan oefenen en de ReflectoR™ in te zetten om je voortgang te meten. Doe dat een aantal keren en je zult zien dat je met sprongen vooruit gaat.

Je kunt natuurlijk ook mensen in je omgeving om raad vragen. Vrienden, collega’s, je chef, de personeelsdienst, noem maar op. Het kan zijn dat je bedrijf gekozen heeft voor de Expert Pool optie. Dan kun je ook daar terecht bij collega’s die binnen jullie bedrijf als expert worden gezien inprecies die dingen waar jij je wilt verbeteren.

Daarnaast komt er in de volgende versie van de ReflectoR™ ook een steeds verder groeiende Kennisbank, die kun je tegen die tijd vinden onder de knop Hulp & Advies. Hierin kun je dan naar hartenlust op onderwerp grasduinen. Je gaat daar artikelen, boektitels, websites en nog veel meer kunnen vinden.

Heb je dan nog vragen waar je mee zit? Raadplaag dan de experts en coaches van Conlibrio eens. Zij zullen je graag op weg helpen naar een passende oefening, opleiding of cursus. Voor echt moeilijke en ingrijpendeverandering kun je bij hen ook een coaching traject starten.

Je ziet het, feedback is een mooi geschenk! Bedenk vooral dat de mensen die je feedback hebben gegeven dat gedaan hebben om je te helpen. Vaak heb je een vermoeden hoe men over jou, je gedrag en je prestaties denkt. Wat je nu bereikt hebt is dat je weet hoe men je ervaart. En daar kan je vervolgens iets mee doen.

ReflectoR
Welkom bij de ReflectoR™, een simpele,
betrouwbare en snelle manier om
waardevolle feedback te verzamelen.

Nog niet bekend met de ReflectoR™?
Volg dan allereerst de video tour of probeer
de ReflectoR™ gratis.

Video tour Probeer gratis
goals
Vragen?

Vragen?

Vindt al je antwoorden
via contact

goals
Gebruikers

Gebruikers

Heb je al een account?
Log hier in